Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Zebrania rodziców

Informujemy, że we wtorek 14.11.2017r.o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Omawiane będą m.in. : wyniki diagnozy wstępnej w najstarszej grupie przedszkolne oraz wyniki obserwacji wstępnych w grupach młodszych, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja ,,Mikołajek”

Ze względu na ważność poruszanych kwestii wskazana jest obowiązkowa obecność rodziców .
Komunikat 2017-11-10, 00:23 | autor: Małgorzata Motała
Przedszkolowo.pl logo